Investování

Jedinečná online platforma pro přímé investice Vašich zdrojů výlučně do českých společností.

NA CO SE SPECIALIZUJEME?

Investování. Jedinečná online platforma pro přímé investice Vašich zdrojů výlučně do českých společností.

Investice a zhodnocení

Platforma FINGOOD nabízí různou úroveň zhodnocení volných peněz a podílení se tak přímou investicí na úspěchu prověřených českých společností.

Dohled a registrace u ČNB

Veškeré platební transakce jsou pod pravidelným dohledem České národní banky. Jsme registrovaným subjektem u České národní banky.

Financování

Platforma FINGOOD umožňuje českým firmám získat dodatečné finanční zdroje z trhu pro svůj rozvoj.

Hodnocení rizik

Provedeme analýzu každé společnosti žádající o investici. Provádíme vícestupňové hodnocení společností a jejich průběžné sledování a monitoring klíčových indikátorů.

 

Arfin s.r.o., IČ: 242 27 773

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 226 217 323

e-mail: arfin@arfin.cz