Hodnocení rizik

Poskytovatel specializovaných analýz a hodnocení korporátních, finančních a obchodních rizik.


www.creditrisk.cz

NA CO SE SPECIALIZUJEME?

Hodnocení rizik. Poskytovatel specializovaných analýz a hodnocení korporátních, finančních a obchodních rizik.

Proč prověřit rizikovost?

Hodnocení rizik obchodních partnerů znamená prevenci rizik vzniku nedobytných pohledávek. Dále také prevenci ztrát plynoucích z obchodního styku. Hodnocením rizik získáte informační náskok při obchodních či jiných jednáních.

Hodnocení rizik

Naše hodnocení rizik zahrnuje lustraci, finanční a nefinanční analýzu, a tzv. site visit vybraného subjektu. Objektivita, odborná kvalifikace a dlouholetá zkušenost jsou základní předpoklady pro naši práci.

Kdybyste se včera dozvěděli, že

  • Váš významný klient změnil sídlo a neinformoval Vás o tom
  • Váš klient se stal nespolehlivým plátcem DPH
  • Váš klient začal dlužit zdravotní pojišťovně či jiné instituci
  • Váš obchodní partner má na nemovitosti novou plombu od exekutora
  • ti, s kterými jste obchod vyjednali, již nemají vliv na řízení společnosti
dodali byste mu dnes své zboží nebo službu?

Monitoring

Pravidelně monitorujeme vybrané veřejné i neveřejné registry a rejstříky jako insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, a ostatní zdroje negativních informací u Vámi určeného subjektu.

Analýza

Výsledkem analýzy je rating a strukturovaný písemný výstup s upozorněním na významná rizika či nejasnosti a otázkami, které je vhodné si nechat odpovědět. Analýza samotná se skládá z několika částí.

 

Arfin s.r.o., IČ: 242 27 773

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 226 217 323

e-mail: arfin@arfin.cz