Pojištění pohledávek

ARFIN BROKER je zkušený broker pro pojištění s mezinárodním přesahem. Člen A.U. Group.

www.arfinbroker.cz

NA CO SE SPECIALIZUJEME?

Pojištění pohledávek. Arfin Broker je zkušený broker pro pojištění s mezinárodním přesahem. Člen A.U. Group.

Registrovaný subjekt u ČNB

Jsme pojišťovacím makléřem zapsaným do registru České národní banky.

Pojištění pohledávek

Organizujeme výběrová řízení na pojištění pohledávek. Spolupracujeme se všem pojišťovnami na tuzemském trhu (Atradius, Coface, Credendo, Euler Hermes). Vyhodnotíme nabídky a Vy rozhodnete.

Obraťte se na nás, pokud

  • jste nezískali pojistný limit na jednoho významného odběratele
  • Váš odběratel sídlí v zemi, kterou vaše pojišťovna vyhodnotila jako rizikovou
  • nesplňujete podmínky pro státem subvencovaného pojištění (EGAP) či
  • uvažujete o výběru nejvýhodnějšího pojištění a jeho správu

Partner skupiny A.U.Group

Jsme partnerem celosvětové skupiny A.U.Group, která je největší brokerskou společností specializující se na pojištění a financování pohledávek. Zajišťuje obchodní transakce ve výši přesahující 200 miliard EUR.

Položte si následující otázky

Kolik platím za pojištění nemovitostí ve vztahu k jejich hodnotě? Kolik platím za své auto ve vztahu k jeho hodnotě? A zejména jaká je hodnota mých pohledávek a odpovídá tomu mé zajištění?

 

Arfin s.r.o., IČ: 242 27 773

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 226 217 323

e-mail: arfin@arfin.cz